ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


hornกิจกรรม

ซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ดอยหล่อ

  • 4 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ นายอาคม  รูปสูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ดอยหล่อ ซักซ้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ดอยหล่อ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ฉับไว และคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
แชร์หน้านี้: