ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


informationสถิติรายได้

สถิติรายได้ ปี 2558 - 2562

สถิติรายได้ ปี 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร
1020 : 265_580_cash1.xlsx (13 KB.)

สถิติรายได้ ปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร
income : 279_833_income.xlsx (14 KB.)

สถิติรายได้ ปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร
1122 : 292_1184_budget.xlsx (19 KB.)

สถิติรายได้ ปี 2562
ดาวน์โหลดเอกสาร
1515 : 366_1909_Money Making12.xls (56 KB.)แชร์หน้านี้: