ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


รายชื่อสมาชิกสภา อบต.

รายชื่อสมาชิกสภา อบต.

นายสมหมาย อิ่มจิตต์

ประธานสภา อบต.ดอยหล่อ
โทร.086-1826641

นายวิชัย ญาติวงศ์

รองประธานสภา อบต.ดอยหล่อ
โทร.080-1262276

นายพหล เสนจี๋

เลขานุการสภา อบต.ดอยหล่อ
โทร.063-7524293

นายเสกสรรค์ เจริญกุล

ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านสันหิน
โทร.081-9938161

นางเพียรศรี ประทุมทา

ส.อบต.หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า
โทร.089-9974217

นายโอวาท เตจ๊ะสา

ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ
โทร.082-6060498

นายวีระพงษ์ ศรีวิชัย

ส.อบต.หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าหวาย
โทร.064-2311983

นายวรกานต์ โยตา

ส.อบต.หมู่ที่ 10 บ้านท่าโชค
โทร.083-9417981

นายตุ่น สิทธิชาติ

ส.อบต.หมู่ที่ 12 บ้านห้วยทัง
โทร.093-1910042

นายสุชาติ สุทธเสน

ส.อบต.หมู่ที่่ 14 บ้านหลังม่อน
โทร.081-0203724

นายพิชัย สารินจา

ส.อบต.หมู่ที่ 16 บ้านไร่พัฒนา
โทร.062-3011924

นายสุข คำหมื่นยอง

ส.อบต.หมู่ที่ 18 บ้านโทกเสือ
โทร.089-2623539

นางสาวอัมพร เพิ่มบุญมา

ส.อบต.หมู่ที่ 20 บ้านห้วยทราย
โทร.091-6315366

นายณัฐยศ แก้วนา

ส.อบต.หมู่ที่ 22 บ้านวังธารทอง
โทร.083-8654370

นางลักขณา ปาปวน

ส.อบต.หมู่่ที่ 25 บ้านเวียงทอง
โทร.084-4804961

นายธวัชชัย ศรีทัย

ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป๋วย
โทร.080-6285927

นายสุข อินมาใหม่

ส.อบต.หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้
โทร.087-1774632

นายเดช แก้วสุริยะ

ส.อบต.หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม
โทร.092-8428426

นางเพ็ญ แสนสุข

ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านปากทางสามัคคี
โทร.086-1841210

นายเดช วงค์ษายะ

ส.อบต.หมู่ที่ 11 บ้านดอยน้อย
โทร.084-8059231

นายณัฐกฤชา คำเสน

ส.อบต.หมู่ที่ 13 บ้านสิริมังคลาจารย์
โทร.080-6801259

นายอนันท์ เลขกุล

ส.อบต.หมู่ที่ 15 บ้านห้วยเปายง
โทร.087-5760358

นายสุรพล วงษาฝั้น

ส.อบต.หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา
โทร.084-7393628

นางวรฤทัย วานม่วง

ส.อบต.หมู่ที่ 19 บ้านท่าล้อ
โทร.061-7564628

นายคำปัน แสนก่อ

ส.อบต.หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์
โทร.081-0347041

นายอุดมศักดิ์ พัลวัล

ส.อบต.หมู่ที่ 24 บ้านดอนชื่น
โทร.083-3237470

นายพหล เสนจี๋

เลขานุการสภา อบต.หมู่ที่ 26 บ้านไร่บวกบง
โทร.063-7524293


แชร์ให้เพื่อน: