ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


informationรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (6.78 MB.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (3.58 MB.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (3.49 MB.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2565 (3.31 MB.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (3.56 MB.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2565 (3.53 MB.)แชร์หน้านี้: