ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


structureรายนามคณะผู้บริหาร

รายนามคณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร.093-1409904

นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร.085-7233202

นายบุญมี เมฆโพธิ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร.062-2734666

นายเกรียงไกร ขุนยา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร.082-8922239

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โทร.089-5569496


แชร์ให้เพื่อน: