ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


map locationศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว อบต.ดอยหล่อ

เลือกหมวดข้อมูล

วัดพระธาตุดอยน้อย

  • 20 เมษายน 2567
  • อ่าน 8 ครั้ง

ประวัติความเป็นมา

สร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อเสด็จจากเมืองละโว้ ลพบุรี มาครองเมืองหริภุญชัย ลำพูน โดยเสด็จมาตามลำน้ำปิงพร้อมด้วยข้าราชบริวาร มาถึงบริเวณริมน้ำปิง ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง พ.ศ.1201 ทรงสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและของมีค่านำมาจากเมืองละโว้ พร้อมกับสร้างโบสถ์ โขงพระ สร้างแล้วเสร็จเมื่อขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ใช้เวลา 1 เดือน 6 วัน และทำพิธีฉลองสมโภชน์ 3 วัน 3 คืน จากนั้นได้เสด็จไปครองเมืองหริภุญชัย ต่อมาปี พ.ศ.2097 พระเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ค้นพบตำนานของพระเจดีย์ที่สร้างโดยพระนางจามเทวีที่ชำรุดทรุดโทรมมาก จึงได้มอบให้ขุนดาบเรือน พร้อมด้วยข้าราชบริวารมาบูรณะปฏิสังขรณ์ หลังจาก พ.ศ.2300 เชียงใหม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นพม่า วัดพระธาตุดอยน้อยได้ร้างไป ต่อมาปี พ.ศ.2475 วัดพระธาตุดอยน้อยได้ยกขึ้นมาเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบัน นักท่องเที่ยวสามารถมาชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนาอันงดงาม และจุดชมวิวครอบคลุมถึงจังหวัดลำพูน
แชร์หน้านี้: