ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


hornข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่/ศาลตา-ยาย โรงเรียนดอยหล่อวิทยา

  • 7 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 9 ครั้ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.45 น. โรงเรียนดอยหล่อวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่/ศาลตา-ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นที่สถิตของเทพารักษ์ ให้ช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ประธานสภา อบต.ดอยหล่อ, สมาชิกสภา อบต.ดอยหล่อ, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนดอยหล่อวิทยา
แชร์หน้านี้: