ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.3,4,11

  • 6 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้ งานสาธารณูปโภค ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเป้า, หมู่ที่ 4 บ้านปากทางเจริญ และหมู่ที่ 11 บ้านดอยน้อย ที่เกิดการชำรุด เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน โดนฝน ลม และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
แชร์หน้านี้: