ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


map locationศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว อบต.ดอยหล่อ

เลือกหมวดข้อมูล

ผาช่อ

  • 20 เมษายน 2567
  • อ่าน 10 ครั้ง

ผาช่อ เป็นหน้าผาที่มีดินตะกอนสูงชัน มีความโดดเด่น สวยงาม เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ที่ตั้งของผาช่ออยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง พื้นที่เขตปกครอง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการทางธรรมชาติที่รังสรรค์ให้เกิดผาช่อ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ซึ่งมีลำดับขั้นตอนของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ก่อให้เกิดผาช่อขึ้น แบ่งได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้

เกิดธรณีแปรสัณฐาน

ขั้นที่ 1 เดิมเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ เกิดจากการทรุดตัวของพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มรวมถึงพื้นที่ด้านตะวันตกของอำเภอดอยหล่อ ซึ่งเป็นที่ตั้งของผาช่อ เกิดการทรุดตัวขึ้นประมาณ 30 ล้านปี

ขั้นที่ 2 หลังจากการทรุดตัวแล้ว เกิดการสะสมตัวของตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ที่เกิดจากการพัดพาโดยแม่น้ำปิง และแม่น้ำสาขาต่าง ๆ ที่ไหลผ่านแอ่งที่ราบ เกิดการสะสมตัวของตะกอนเหล่านี้ เกิดขึ้นประมาณ 3 ล้านปี

ขั้นที่ 3 เกิดการยกตัวอย่างช้า ๆ เมื่อประมาณ 1-2 ล้านปี ทำให้ตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ถูกแม่น้ำปิงกัดเซาะ ตะพักน้ำขั้นบันได แสดงการคัดขนาด เกิดการแทรกสลับของชั้น กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ได้ 5 ชั้นหลัก

ขั้นที่ 4 เกิดการกัดเซาะของลมและฝนบริเวณตะพักน้ำ ซึ่งเป็นการกัดเซาะในแนวดิ่ง จึงเกิดเป็นหน้าผาสูงชัน ดังผาช่อที่ได้เห็นในปัจจุบัน

ผาช่อ เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และเป็นไปตามประกาศของอุทยานแห่งชาติแม่วาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง โทร.053-106759

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5336-9049 ต่อ 31 โทรสาร 0-5336-9049 ต่อ 18

เว็บไซต์ : www.doilor.org

อีเมล์ : saraban@doilor.org

เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/doilor.org
แชร์หน้านี้: