ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


hornประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

สาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมารถโดยสารรับ - ส่ง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลดอยหล่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • 28 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 6 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 สาระสำคัญสัญญา 82 KB. 1


แชร์หน้านี้: