ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่6, หมู่ 14

  • 4 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 7 ครั้ง

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และนายอาคม  รูปสูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน ปลัดอ อบต.ดอยหล่อ มอบหมายให้ งานสาธารณูปโภค ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 6 บ้านดอยหล่อ และ หมู่ที่ 14 บ้านหลังม่อน เกิดการชำรุดเสียหายเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน โดนฝน ลม และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน
แชร์หน้านี้: