ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของ อบต.ดอยหล่อ www.doilor.go.th                               ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049 ต่อ 10 (ตลอด 24 ชั่วโมง)                               สายตรงนายก อบต.ดอยหล่อ 093-1409904
 ข้อมูล อบต.

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 093-1409904

msgQ&A สายตรงนายก

นายศฤงคาร อุปนันต์ - หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน<br>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ<br>โทร. 089-5569496

นายศฤงคาร อุปนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
โทร. 089-5569496


hornกิจกรรม

กิจกรรมกองทุนบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลดอยหล่อ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

  • 30 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 10 ครั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารดอยหล่อ และนายอาคม รูปสูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมกองทุนบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลดอยหล่อ  โดยวันนี้ได้ออกหน่วยรับบริจาคขยะรีไซเคิลในพื้นที่ มีรายนามผู้ร่วมบริจาคดังต่อไปนี้

1.คุณโอวาท เตจ๊ะสา ส.อบต.ม.6                 2.คุณเกี๋ยงคำ นนทะธรรม ประธาน อสม.ม.6

3.แม่ก๋องคำ บุญตาหล้า ม.6                         4.แม่สายทอง ปันลืมรินทร์ ม.6

5.แม่ละไม ศรีวิชัย ม.6                                   6.แม่จันดี ไชยหมู ม.6

7.บริษัท รุ่งเจริญพืชผล จำกัด ม.14             8.ธีรศักดิ์การค้า ม.22

9.คุณพูลศักดิ์ ธิพลนาค ม.9

ได้ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล กล่องนม UHT แก้วน้ำแก้วพลาสติกที่นิ่มๆ (นำหลอดออก และทำให้แบนที่สุด) และพลาสติกที่ยืดได้(ถุงแซ่ว ล้างแห้งสะอาด) เพื่อรวบรวมไปจำหน่ายและนำมาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ กิจกรรมกองทุนบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลดอยหล่อทั้งนี้ท่านใดอยากจะร่วมบริจาค สามารถแจ้งได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0-5336-9049 ต่อ 14
แชร์หน้านี้: